Baltiska fonden

  • Ansökan

    Skicka in din ansökan redan idag.

    Läs mer
  • Våra Case

    Ett urval av våra case.

    Läs mer
Industriarbetarnes Vid Baltiska Trävaru AB

Industriarbetarnes Vid Baltiska Trävaru AB

Fonden, som bildats 1920 genom Ryttmästare Axel Wallenbergs och Baltiska Trävaru Aktiebolagets donationer, har till ändamål att underhålla intresset för sparsamhet och hushållning bland industriarbetarna vid Luleå järnverk, Luleå träsliperi, Törefors sågverk, Karlsborgs sågverk, Båtskärsnäs sågverk och Kalix sulfatfabrik samt vid industriföretag som utvecklas i direkt anslutning till dessa företag eller i samband med den av Baltiska Trävaru Aktiebolaget bedrivna skogsrörelse inom området som begränsas av vattendelaren mellan Luleå och Piteå älvar samt gränsen mellan Sverige och Finland.

Kontakta

Adressuppgifter

BillerudKorsnäs Karlsborg
Baltiska fonden
952 83 Karlsborgsverken
E-post: theresia.lindgren@billerudkorsnas.com

Läs mer

Ansök

Ansök nu

Klicka på knappen nedan för mer information gällande ansökningsförfarandet.

Läs mer

Våra case

Läs mer om våra case

Klicka på knappen nedan för att se några av våra case.

Läs mer