Baltiska fonden

Om Baltiska fonden eller Industriarbetarnes vid Baltiska Trävaru Aktiebolaget Kapitalbindningsfond

Fonden, som bildats 1920 genom Ryttmästare Axel Wallenbergs och Baltiska Trävaru Aktiebolagets donationer, har till ändamål att underhålla intresset för sparsamhet och hushållning bland industriarbetarna vid Luleå järnverk, Luleå träsliperi, Törefors sågverk, Karlsborgs sågverk, Båtskärsnäs sågverk och Kalix sulfatfabrik samt vid industriföretag som utvecklas i direkt anslutning till dessa företag eller i samband med den av Baltiska Trävaru Aktiebolaget bedrivna skogsrörelse inom området som begränsas av vattendelaren mellan Luleå och Piteå älvar samt gränsen mellan Sverige och Finland.

Fondens styrelse har enligt dess reglemente i samråd med landshövdingen för Norrbottens län beslutat om fondens framtida förvaltning och användande.

Medel kan beviljas till insatser som främjar skoglig verksamhet i Norrbottens län, eller för insatser som främjar skoglig verksamhet på enskild mark i Norrbottens län.

Dels kan stipendier till studerande ungdomar vid skogsbruksprogram samt bidrag till unga företagare inom det privata skogsbruket med syftet att öka tillväxten inom det norrbottniska skogbruket beviljas.

Medel kan beviljas för kompetenshöjande insatser som forskning och utveckling samt utbildning. Andra aktörer som företag/organsationer eller andra lärosäten kan komma ifråga. Själva insatsen förutsätter att den främjar skoglig verksamhet, vilket styr om medel kan beviljas.

Även stöd till unga företagare inom det privata skogsbruket med syfte att öka tillväxten inom det norrbottniska skogsbruket kan ges.

Kontakta

Adressuppgifter

BillerudKorsnäs Karlsborg
Baltiska fonden
952 83 Karlsborgsverken
E-post: theresia.lindgren@billerudkorsnas.com

Läs mer

Ansök

Ansök nu

Klicka på knappen nedan för mer information gällande ansökningsförfarandet.

Läs mer

Våra case

Läs mer om våra case

Klicka på knappen nedan för att se några av våra case.

Läs mer