Baltiska fonden

Våra case

Här nedan hittar du en del av våra case.

 • Hushållningssällskapet

  Hushållningssällskapet

  Hushållningssällskapet

  Hushållningssällskapet i Norr- och Västerbotten har erhållit bidrag för seminarier och studieresor i syfte att stödja utveckling i privat skogsbruk i Norrbottens län. En studieresa gick till norra Finland för att studera finsk skogsindustri, skogsproduktion och skogsvård för att kunna överföra goda exempel till Norrbotten. Studiebesök genomfördes bland annat hos skogsägare, på sågverk, skogsplantskola och biokraftverk.

  På sågverket noterades den finska företagarandan med smarta rationella lösningar där man inte ödslar kraft och resurser i sådant som inte ger bra affärer. Under besöket på skogsplantskolan visades skillnaden mellan naturliga plantor och förädlade. De förädlade ger upp till 20 % högre tillväxt.

  "Sammantaget var det allmänna intrycket av studieresan att det var lärorikt, mottagandet var fantastiskt och att det förmodligen finns mer kunskap för oss i norra Sverige att hämta hos våra grannar än den vi får söderifrån.", säger Jan-Olof Puranen, VD för Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten.

  Läs mer
 • Naturbruksgymnasium

  Kalix Naturbruksgymnasium

  Kalix Naturbruksgymnasium

  Kalix Naturbruksgymnasium vill förbättra sin utbildning av framtidens skogsvårdare genom hyra av skördarsimulatorer. Användningen av skördarsimulatorer ska göras till en naturlig del av undervisningen och färdighetsträning genom att hyra en simulator för vart spaksystem som dominerar marknaden. Baltiska fonden har beviljat anslag för hyreskostnaden för en skördarsimulator.

  "En uppdaterad utrustning på skolan lockar fler elever, höjer kvalitén på undervisningen och förbättrar möjligheterna till en aktiv fritid framför allt för de elever som bor i Kalix under studieveckorna.", säger Anders Resin, rektor Kalix Naturbruksgymnasium.

  Läs mer
 • Olle Nordberg

  Olle Nordberg, verksamhetschef

  Teknikens Hus i Luleå

  Teknikens Hus i Luleå har under några år utlyst stipendier för lärare i grundskolan för genomförda eller planerade projekt.

  "Baltiska Fondens stipendier har kraftfullt medverkat till att stärka och inspirera lärarlagens arbete med skogliga frågor i utbildningen och gett möjligheter som enskilda skolor skulle ha svårt att realisera själva", säger Olle Nordberg, VD för Teknikens Hus

 • Alviksskolan

  Alviksskolan i Luleå

  Luleå fick 30 000 kronor för deras projekt att nyttja skogen och naturen som ett klassrum där de integrerar flera av skolans ämnen genom undervisning utomhus. De vill utveckla sitt arbete genom att starta samarbete med ett skogsbolag och byns eget sågverk. Eleverna ska få kunskaper om skogsbrukets olika skeenden från markberedning och plantering till röjning och slutavverkning samt följa en stock från skog till färdig produkt.

  I samband med detta kommer de att lyfta den teknikutveckling som skett ur ett historiskt perspektiv. En viktig del i arbetet är att besöka en skyddsvärd biotop i närområdet för att eleverna ska få kännedom om skillnaden mellan skyddsvärd skog och produktionsskog samt förstå samband i naturen och hur vi människor påverkar den. Alviksskolan vill väcka båda könens intresse för skogsnäringen så att både flickor och pojkar i framtiden ska överväga att göra ett yrkesval inom denna bransch. För att kunna arbeta och vistas i skogen kommer skolan att köpa in bland annat plantor, verktyg och annat material.

  Läs mer
 • Tankeborgen

  Tankeborgen

  Tankeborgen Svartlå Fria

  Tankeborgen Svartlå Fria i Boden fick 30 000 kronor för deras projekt att barnen ska finna sin framtid i byn och har en förhoppning om att skogen kan bli en försörjningskälla för dem i framtiden. Därför vill de lära eleverna att bruka skogen hållbart och värdera och vårda den både i närområdet och globalt. Arbetet med projektet är ämnesintegrerat och en naturlig del av skolarbetet.

  Förutom att arbeta med växt- och djurarter och deras livscykler, skogsbrukets olika faser och miljötänkandet inom skogsbruk så lär de sig att uppskatta det skogen ger oss och att närproducera varor. En annan viktig del i skolans arbete är att eleverna ska få en förståelse för människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. För att sammanfatta projektet och få ytterligare kunskaper om skogens värde kommer skolan att besöka Skogsmuséet i Lycksele.

  Läs mer
 • Mariebergsskolan

  Mariebergsskolan

  Mariebergsskolan i Luleå

  Mariebergsskolan i Luleå fick 10 000 kronor för att utveckla sitt arbete med skogen genom att göra tydliga kopplingar mellan skolarbetet och läroplanen, men även förnya arbetssättet. Med utgångspunkt i styrdokument samt elevernas intresse och förkunskaper har de upprättat en pedagogisk planering för ett ämnesövergripande arbete med skogen som utgångspunkt. För att möjliggöra ett naturvetenskapligt arbetssätt med fältstudier vill Mariebergsskolan köpa in ryggsäckar som utrustas med utflykts- och laborationsmaterial samt mikroskop.

Kontakta

Adressuppgifter

BillerudKorsnäs Karlsborg
Baltiska fonden
952 83 Karlsborgsverken
E-post: theresia.lindgren@billerudkorsnas.com

Läs mer

Ansök

Ansök nu

Klicka på knappen nedan för mer information gällande ansökningsförfarandet.

Läs mer

Våra case

Läs mer om våra case

Klicka på knappen nedan för att se några av våra case.

Läs mer